Piaskowiec i wyroby z piaskowca
Piaskowiec i wyroby z piaskowca Piaskowiec i wyroby z piaskowca Piaskowiec i wyroby z piaskowca Piaskowiec i wyroby z piaskowca Piaskowiec i wyroby z piaskowca Piaskowiec i wyroby z piaskowca Piaskowiec i wyroby z piaskowca

Piaskowiec i wyroby z piaskowca

Piaskowiec to skała osadowa drobnoziarnista, zwięzła, powstała w wyniku diagenezy (scementowania) ziaren głównie kwarcu, oraz różnej ilości skaleni, miki oraz innych minerałów, a także okruchów skał obcych. Średnica ziaren piaskowca mieści się w przedziale 0,063-2 mm, a spojone są one  za pomocą spoiwa ilastego, krzemionkowego węglanowego lub żelazistego. Piaskowiec przyjmuje różne zabarwienia, w zależności od rodzaju spoiwa i domieszek minerałów tzw. akcesorycznych i może być biały, białoszary, szary, szarożółty, żółty w różnych odcieniach, a także szarozielony (od domieszki minerału glaukonitu), szaroniebieski i czerwony w różnych odcieniach (przy spoiwie żalazistym i dużej ilości domieszek tlenku żelaza) - od różowego po czerwonobrunatny. W przypadku domieszek substancji węglistej może przybierać kolor szaroczarny lub czarny. Ze względu na skład mineralny piaskowce dzielimy na  piaskowce kwarcowe ("prawdziwe", arkozowe (zawierają znaczne ilości skaleni) i szarogłazowe (zawierają dużą ilość okruchów różnych skał).

-Zobacz także
-Granit i wyroby granitowe
-Bazalt i wyroby bazaltowe
-Porfir i wyroby porfirowe

W Polsce piaskowce budują niektóre  partie Sudetów, (Góry Stołowe, części Pogórza Izerskiego, Pogórza Kaczawskiego, Gór Kaczawskich, Gór Wałbrzyskich, Gór Kamiennych, Gór Bystrzyckich oraz rowu górnej Nysy) oraz większą część Karpat, a także spore partie Gór Świętokrzyskich i ich otoczenia.

Piaskowce są stosunkowo łatwe w obróbce, przy dobrych parametrach fizyko-technicznych i wysokiej odporności na warunki środowiska.  Z tego względu od wieków są stosowane w budownictwie jako materiał konstrukcyjny lub zdobniczy: stosowane na okładziny pionowe i poziome do wnętrz i na zewnątrz (elewacje, posadzki, stopnie schodowe, gzymsy, cokoły, jako materiał konstrukcyjny- kamień murowy - do budowy cokołów, mostów, wiaduktów, także jako kostka brukowa piaskowcowa, krawężniki i inne. Oczywiście do określonych zastosowań nadają się odmiany piaskowców spełniających wymagania odnośnych norm.

Kopalnia piaskowca żółtego Czerwony piaskowiec

 

Podstawą katalogu są piaskowce polskie: dolnośląskie i świętokrzyskie, oraz czeskie. Największe znaczenie i możliwości wykorzystania ma piaskowiec biały, białoszary, szarożółty, żółty oraz piaskowiec szaroniebieski, zielony i piaskowiec czerwony o spoiwie ilasto-żelazistym. Wszystkie posiadają bardzo dobre parametry fizyko-techniczne, wysoką odporność na warunki atmosferyczne oraz wyjątkowe walory użytkowe. Wytwarzane produkty z piaskowca: płyty okładzinowe pionowe i poziome, elementy monolityczne, kamień murowy, kostka brukowa piaskowcowa - mogą być z powodzeniem stosowane w każdych warunkach. W obróbce ręcznej - jako surowo łupane lub nieobrobione - stanowią doskonały materiał do zastosowania w architekturze ogrodowej.

  • Filter